##article.return## Динаміка активності супероксиддисмутази та каталази у листках Аilanthus altissima за аеротехногенного забруднення Завантажити Завантажити PDF