Цілі та проблематика

Програмні цілі збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель»: публікація рецензованих оригінальних дослідницьких статей та оглядів актуальних проблем степового лісознавства та рекультивації порушених земель.

Проблематика

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель. Значна увага приділяється наведенню результатів дослідження окремих компонентів лісових біогеоценозів з врахуванням їх взаємозв’язків, які сформувалися та розвиваються в умовах степової зони України. Особливе місце займають роботи, присвячені біогеоценологічним аспектам рекультивації порушених земель з використанням середовищеперетворюючої ролі лісової рослинності в умовах степу. Певна частина публікацій присвячена обговоренню дискусійних питань сучасного природознавства та його історії.

Авторами журналу є відомі вчені та фахівці України, Іспанії, Індії, Германії, Франції, Польщі та інших країн. Журнал розрахований на професійних науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів, студентів, фахівців зі степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель.