ЗНАХІДКИ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН НА КРИВОРІЖЖІ


  • V. V. Trotner (Pryimachuk)
Ключові слова: рідкісні види, флора, Криворіжжя, Червона книга, локалітет.

Анотація

Наведено дані про авторські знахідки рідкісних видів флори, які занесено доЧервоної книги України та до Червоної книги Дніпропетровської області. Усьогознайдено 12 видів, з них 1 – вперше для України та 1 – вперше для Дніпропетровщи-ни і Криворіжжя. Для 10 видів наведено нові локалітети

Посилання

1. Гаевая Н. В. Мохообразные Днепропетровской области: дис. канд. биол. наук.
Кривой Рог. 1971. 237 с.
2. Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Геоботанічне районування України та суміж-
них територій // Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60. № 1. С. 6–17.
3. Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків Укра-
їни: довідниковий посібник / за ред. С.П. Машковської. Київ. 2015. 282 с.
4. Красова О. О., Сметана О. М. Матеріали до оцінки перспективних степових ком-
понентів екомережі Кривбасу («Балка Зелена») // Чорноморськ. бот. журн. 2012. Т. 8.
№ 4. С. 463–474.
5. Кучеревський В. В., Шоль Г. Л. Аналіз флори природно-заповідного фонду міста.
Кривого Рогу // Фальцфейнівські читання. Херсон. Терра. 2001. С. 92–95.
6. Кучеревський В. В., Шоль Г. Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу.
Кривий Ріг. 2009. 71 с.
7. Кучеревський В. В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини. Київ.
2001. 360 с.
8. Кучеревський В.В. Конспект флори Правобережного степового Придніпров’я.
Дніпропетровськ. 2004. 292 с.
9. Bulbocodium versicolor (ker gawl.) Spreng. на Правобережному степовому
Придніпров’ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій) / В. В. Кучеревський
та ін. // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». Т. 14. 2012. С. 456–464.
10. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева и др. Киев. 1987. 548 с.
11. Рахметов Д. Б., Щербакова Т. О., Рахметов С. Д. Міскантус в Україні: інтродук-
ція, біологія, біоенергетика. Київ. 2015. 158 с.
12. Сидоров В. М. Материалы для изучения Екатеринославской флоры // Ботани-
ческие записки, издаваемые при Ботаническом саде Императорского С.-Петербургского
Университета проф. А. Бекетовым и проф. Хр. Гоби. Вып. XIV. С.-Петербург. 1897.
13. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровсъкої і Запорізькоі областей. Судинні росли-
ни. Біолого-екологічна характеристика видів : монографія. Дніпропетровськ. 2005. 276 с.
14. Флора УССР. Київ. Т. I–XII. 1935–1965.
15. Червона книга Дніпропетровської області. Рослинний світ / автори-уклад.
Б. О. Барановський, В. В. Тарасов; за ред. А. П. Травлєєва. Дніпропетровськ. 2010. 500 с.
16. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ. 2009. 900 с.
17. Шоль Г. Н. Доповнення до флори міста Кривий Ріг // VІ Ботанічні читання пам’яті
Й. К. Пачоського: зб. тез доповідей Міжнародної наук. конф. (Херсон, 19.05.2014 –
22.05.2014). Херсон. 2014. С. 50–51.
18. Шоль Г. Флора Кривого Рогу: сучасний стан та созологічні аспекти // Вісник
Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 36. С. 63–69.
19. Щербакова Т. О. Інтродукція видів та сортів роду Miscanthus Anderss. в Націо-
нальному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісті біосферного заповід-
ника «Асканія-Нова»: науковий журнал. 2012. № 14. С. 309–313.
20. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural
Checklist. Kiev. 1999. VVIV. 345 p.

Переглядів анотації: 897
Завантажень PDF: 512
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles