Особливості дії антиоксидантних систем гібридогенних форм кісточкових селекції НБС-ННЦ в умовах Степового Придніпров’я


  • A. N. Kabar
  • Yu. V. Lykholat
  • Y. A. Luchka
  • V. R. Davydov
  • E. S. Boroday
  • V. Yu. Tropanets
Ключові слова: міжвидова гібридизація, персик, мигдаль, антиоксидантні фермента- тивні системи, супероксиддисмутаза (СОД), кластерний аналіз.

Анотація

Досліджено особливості функціонування антиоксидантних ферментативнихсистем на прикладі супероксиддисмутази (СОД) у міжвидових гібридів різних таксонів роду персик та мигдалю звичайного селекції Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру НААНУ (м. Ялта) в умовах ботанічного саду Дніпро-петровського національного університету імені Олеся Гончара.

Посилання

1. Спецпрактикум з фізіології та біохімії рослин. О. М. Вінниченко, В. С. Більчук,
Ю. В. Лихолат, Г. С. Россихіна-Галича, Л. В. Шупранова. Дніпропетровськ: ФОП Серед-
няк Т. К., 2014. 224 с.
2. Григорюк І. П., Яворовський П. П., Лихолат Ю. В. Технології вирощування і біо-
регуляція стійкості газонних рослин у міському урбанізованому середовищі: монографія
Київ: НУБІП України. 2014. 223 с.
3. Анализ биологического видового разнообразия представителей подсемейства
Prunoideae Foske семейства Rosaceae Juss. в ботанических садах Днепропетровщины.
А. Н. Кабар, Ю. В Лихолат, В. Ф.Опанасенко, Е. П.Шоферистов. Матеріали Міжн. наук.-
практ. конф. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у
загальноосвітній та вищій школі. Полтава. 2010. С. 83‒85.
4. Особливості дії антиоксидантних систем гібридогенних форм кісточкових селекції
НБС-ННЦ в умовах Степового Придніп ров’я. А. М. Кабар, Ю. В. Лихолат, Я. О. Лучка,
В. Р. Давидов, А. В. Янченко. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації
земель. Дніпропетровськ: ЛІРА. 2016. Вип. 45. С. 125‒131.
5. Лихолат Ю. В. Еколого-фізіологічні особливості багаторічних дерноутворюючих
злаків техногенних територій: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського
ун-ту. 1999. 210 с.
6. Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. Використання дерноутворюючих трав для
діагностики рівня забруднення навколишнього середовища важкими металами. Доповіді
Національної академії наук України. 2005. № 8. С. 196‒200.
7. Мицик Л. П., Лихолат Ю. В. Дерновий покрив техногенних територій.
Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. 92 с.
8. Enzymes and Peroxidase Isoforms Variation in the Dormant Buds of Fruit Plants Introduced
in the Steppe Zone. A.Kabar, N. Khromykh, L. Shupranova, Y. Lykholat. Agrobiodiversity
for improving nutrition, health and life quality. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra,
November, 2016. P. 155‒159.
9. Metabolic responses of steppe forest trees to altirudeassociated local environmental
changes. Y. Lykholat, N. Khromyk, I. Ivan’ko, I. Kovalenko, L. Shupranova, M. Kharytonov.
Agriculture & Forestry. 2016, Vol.62, Issue 2: Podgorica. P. 163‒171.
10. Assessment and prediction of viability and metabolic activity of TILIA PLATYPHYLLOS
in arid steppe climate of Ukraine / Y. Lykholat, A. Alekseeva, N. Khromykh, I. Ivan’ko,
M. Kharytonov, I. Kovalenko. Agriculture and Forestry. Volume 62. Issue 3: Podgorica. 2016.
Р. 65‒71.
11. Lykholat E. A., Chernaya V. I. Parameters of peroxidation and proteolysis in the organism
of the liquidators of Chernobyl accident consequences. Укр. біохім. журн. 1999. Т. 71,
№ 3. С. 82‒85.
12. Lykholat T., Lykholat O., Antonyuk S. Immunohistochemical and biochemical analysis
of mammary gland tumours of different age patients. Цитология и генетика. 2016. Т. 50,
№ 1. C. 40‒51.
13. Manzoor M. Variation in minerals, phenolics and antioxidant activity of peel and pulp
of different varieties of peach (Prunus persica L.) fruit from Pakistan / M. Manzoor, F. Anwar,
Z. Mahmood, U. Rashid, M. Ashraf // Molecules. 2012. 17. P. 6491–6506.
14. Yermishev O., Lykholat O., Lykholat O. Effect of alimentary synthetic estrogen on cell
compensatory mechanisms in rats of different ages. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 152–
159

Переглядів анотації: 406
Завантажень PDF: 414
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles