Від джерел до сьогодення…


  • O. V. Fedonenko
  • O. Yu. Klimenko
  • Yu. M. Dragan
Ключові слова: Запорізьке водосховище, гідроелектростанція, історія, гідробіологія, іхтіологія, радіоекологія, токсикологія, водна мікробіологія, фітопланктон.

Анотація

Представлено історичний нарис становлення і розвитку кафедри загальної біо-логії та водних біоресурсів з моменту її започаткування і до теперішнього часу.Освітлено інформацію про заснування кафедри, її керівників, професорсько-ви-кладацького складу, профілюючих напрямів роботи, науково-дослідних тематик,наукових шкіл та дисциплін, які викладались у різні періоди. Надано інформаціюпро основні завдання кафедри сьогодення.

Посилання

1. Дворецкий А. И., Рябов Ф.П. Светлые лучи биолого-экологического факультета.
Екологічний вісник України. 1993. № 4 (9). С. 1.
2. Рябов Ф. П. Гідробіологія – наука перспективна. Вісник Дніпропетровського уні-
верситету № 5–6 (2525-2526), 1993 р.
3. Професори Дніпропетровського національного університету. Дніпропе-
тровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. С. 276.
4. Радзимовский Д. А. Дмитрий Онисифорович Свиренко. Гидробиол. журн. 1969.
Т. 5, № 2. С. 91–93.

Переглядів анотації: 206
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2019-05-29
Розділ
Articles