Пристосованість окремих сортів Lolium perenne L. до різного рівня освітлення в умовах природного середовища


  • І. О. Тіkhаnkov
  • V. М. Zverkovsky
Ключові слова: пажитниця, освітлення, температура, суха маса, дерен.

Анотація

Вивчено пристосованість різних сортів Lolium perenne L. до інтенсивності світ-лового опромінювання і температури як супутнього фактора. Протягом вегетацій-ного періоду проаналізовано динаміку сухої маси надземної частини рослин, інтен-сивність відростання трави після скошування, кількості пагонів, а також ступінь за-дерніння ґрунту і товщина дернового шару.

Посилання

1. Бессонова В. П., Иванченко О. Е. Изменение содержания хлорофилла в
ассимиляционных органах газонных трав и их рост на фоне действия физиологически
активных веществ и нитрофоски в условиях загрязнения среды. Питання біоіндикації та
екології. 2012. № 17–2. С. 33–45.
2. Іванців Р. Є. Вивчення вихідного матеріалу для селекції пажитниці багаторіч-
ної в умовах Передкарпаття. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013.
Вип. 55, Ч. 1. С. 36–42.
3. Лазарев Н. Н., Гусев М. А. Комплексная оценка сортов и видов газонных трав при
выращивании рулонного газона в условиях Московской области. Известия ТСХА. 2014.
Вып. 6. С. 69–80.
4. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа, 1990. 352 с.
5. Лаптев А. А. Газоны. Киев: Наукова думка, 1983. 176 с.
6. Мельник М. І. Вплив пасовищного використання на зміну щільності різночасно-
дозріваючих злаково-бобових травосумішок. Передгірне та гірське землеробство і тва-
ринництво. 2014. Вип. 56. С. 41–50.
7. Ревунова Л. Г., Рахметов Д. Б. Біолого-морфологічні особливості інтродукованих
газонних трав в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: Біологія. 2014. Вип. 20, №. 1100. С. 61–68.
8. Сердюк М. А., Сердюк О. М., Шкура О. В. Нові сорти низових злакових трав для озе-
ленення. Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2008. Вип. 2. С. 110–120.
9. Соколова В. В., Лазарев Н. Н. Эксплуатационные показатели дернины газонных
травостоев. Научные ведомости. Серия Естественные науки. 2014. Вып. 27, № 10. С. 63–69.
10. Тіханков І. О. Показники росту, як критерії оцінки гетеробластії дерноутворю-
ючих трав. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2008. Вып. 24.
С. 227–233.
11. Федотова Ю. К. К вопросу о содержании основных пигментов фотосинтетичес-
кого аппарата у Geranium sanguineum флоры центрального Предкавказья. Вестник МГОУ.
Серия Естественные науки. 2009. № 1. С. 81–84.
12. Dias-Filho M. B. Growth and biomass allocation of the C4 grasses Brachiaria brizantha
and B. humidicola under shade. Pesq. Agropec. Bras. 2000. Vol. 35. № 12. P. 2335–2341.
13. Hunt W. F. Fifty years of ryegrass research in New Zealand. Proceedings N.Z. grassland
association. 1989. Vol. 50. P. 11–23.
14. Hunt W. F., Field T. R. Growth characteristics of perennial ryegrass. Proceedings N.Z.
grassland association. 1979. Vol. 40. P. 104–113.
15. Registration of Repell II perennial ryegrass. R. H. Hurley, V. G. Lehman, D. C. Funk,
C. R. Funk Crop. Science. 1994. Vol. 34. № 5. P. 1409–1410.
16. Index of species information. Spicies: Lolium perenne. URL: https://www.fs.fed.
us/database/feis/plants/graminoid/lolper/all.html (last access: 10.09.17). Index of species
information.
17. Kays S., Harper J. L. The regulation of plant and tiller density in a grass sword
J. Ecology. 1974. Vol. 62, № 1. P. 97–105.
18. Ort D. R. When there is too much light. Plant Physiology. 2001.Vol. 125. P. 29–32.
19. Perennial ryegrass management – grazing management to maximise growth and
nutritive value. URL: https://www.dairyaustralia.com.au/farm/feedbase-and-animal-nutrition/
pasture/perennial-ryegrass-management
20. Woledge J. The effect of light intensity during growth on the subsequent rate of
photosynthesis of leaves of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.). Ann. Bot. 1971. Vol. 35.
№ 2. P. 311–322.

Переглядів анотації: 192
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2019-05-29
Розділ
Articles