Конструювання рекультиваційного шару на порушених землях Західного Донбасу


  • V. M. Zverkovsky
  • V. D. Kalko
Ключові слова: рекультивація, шахтна порода, штучні ґрунти, фізико-хімічні власти- вості, ступінь лісопридатності.

Анотація

Досліджено фізико-хімічні та агрохімічні показники шахтних порід і штучнихґрунтів ділянки рекультивації на порушених землях шахти «Тернівська». Встанов-лено властивості і показники субстратів рекультиваційного шару, що впливають налісопридатність і формують специфічний тип лісорослинних умов на штучних ґрун-тах ділянки рекультивації.

Посилання

1. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. Москва: МГУ,
1970. 488 с.
2. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва: Наука. 1971. 336 с.
3. Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник. Київ: ННЦ «ІАЕ». 2010. 400 с.
4. Зверковский В. Н. Особенности развития лесных насаждений в многолетнем
эксперименте по рекультивации отвала шахты «Павлоградская». Питання степового
лісознавства та лісової рекультивації земель: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ.
2002. С. 21‒30.
5. Зверковський В. М., Романова Н.В., Молдован М.Є. Хімічні властивості шахтних
порід Західного Донбасу. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації зе-
мель. Зб. наук. праць. 2008. Вип. 12 (37). С. 6.
6. Мицик Л. П., Лихолат Ю. В. Дерновий покрив техногенних територій. Д.: ДДУ,
1997. 92 с.
7. Панкова Е. И., Базилевич Н.И. Методические указания по учету засоленных почв
Руководство. Гипроводхоз Москва, 1968. С. 89.
8. Руководство по составлению почвенно-мелиоративного обоснования проек-
тов мелиоративного строительства и специальных карт. Москва: Союзвод-проект, 1973.
106 с.
9. Травлеев Л. П., Травлеев А.П. Спутник геоботаника по почвоведению и гидроло-
гии. Днепропетровск: Изд-во ДГУ. 85 с. : ил. + 14 л. табл.
10. Травлеев А. П. Биоэкологические особенности охраны лесных биогеоценозов
и лесной рекультивации техногенных ландшафтов Западного Донбасса. А. П. Травлеев,
В. Н. Зверковский, Н. Н. Цветкова и др. 1989. С. 175–182.

Переглядів анотації: 211
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Articles