Грунтове дихання як показник біологічної активності ґрунтів лісових біогеоценозів Присамар ’я


  • A. F. Kulik
Ключові слова: біогеоценози, лісові насадження, ґрунти, вміст вуглекислого газу, се- зонна динаміка.

Анотація

Представлено результати досліджень одного з показників біологічної актив-ності ґрунтів – вміст вуглекислого газу, що характеризує інтенсивність дихання уґрунтах. Встановлено, що біологічна активність ґрунтів досліджуваних насаджень Quercus robur L наближувалася до активності у природних лісових біогеоценозах ізалежала від сезонної динаміки, типу лісорослинних умов, типу деревостану, воло-гості та ін.

Посилання

1. Бабьева И. П. Биология почв / И. П. Бабьева, Г. М. Зенова. – М., 1983.
2. Белова Н. А. Естественные леса и степные почвы / Н. А. Белова, А. П. Травлеев. –
Д. : Изд-во Днепропетр. ун-та, 1999.
3. Добровольский Г. В. Функции почв в биосфере и экосистемах / Г. В. Доброволь-
ский, А. А. Никитин. – М., 1990.
4. Карпачевский Л. О. Жизнь почвы / Л. О. Карпачевский. – М. : Наука, 1989. – 63 с.
5. Макаров Б. Н. Газовый режим почвы / Б. Н. Макаров. – М. : Агропромиздат,
1988.
6. Мина В. Н. Биологическая активность лесных почв и ее зависимость от физико-
географических условий и состава насаждений / В. Н. Мина // Почвоведение. – 1957. –
№ 10.
7. Травлеев А. П. Лес и почва в условии степи / А. П. Травлеев, Л. П. Травлеев. – Дне-
пропетровск: ДГУ, 1988. – 85 с.
8. Черняк В. И. Грунти Дніпропетровської області / В. И. Черняк, В. П. Глухохід. –
Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 50 с.

Переглядів анотації: 491
Завантажень PDF: 413
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
Articles