Інвазійні молі-строкатки (Gracillariidae stainton, 1854) фауни Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


  • K. K. Holoborodko
  • V. S. Rusinov
  • O. V. Seliutina
Ключові слова: молі-строкатки (Gracillariidae Stainton, 1854), інвазійні види, міська фауна, Ботанічний сад ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Анотація

На території Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара зафіксовано чотири види-інвайдери, що належать до родини молей-строкаток (Gracillariidae Stainton, 1854) – каштановий мінер (Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986), японська липова міль-строкатка (Phyllonorycter issikii Kumata, 1963), білоакацієва міль-строкатка (Parectopa robiniella Clemens, 1863) та білоакацієвий мінер (Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859). Установлено коло трофічних зв’язків інвазійного комплексу лускокрилих мінерів на території Ботанічного саду, види-інвайдери родини Gracillariidae виявлено на листі гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L., 1753), клена гостролистого (Acer platanoides L., 1753), робінії псевдоакації (Robinia pseudoacacia L., 1753) та липи європейської (Tilia ×europaea L., 1753). Проведено оцінку стану листкових пошкоджень.

Посилання

1. Аникин В. В., Золотухин В. В., Кириченко Н. И. Минирующие моли-пестрянки (Lepidoptera: Gracillariidae) Среднего и Нижнего Поволжья / отв. ред. Ю. Де Принс. – Ульяновск : Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2016. 152 с.
2. Голобородько К. К., Рябка К. О., Зайцева І. А., Кондратьєва К. В. Поширення та сучасний стан каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) у м. Дніпропетровськ // „Питання біоіндикації та екології”. Запоріжжя: ЗДУ, 2009. Вип. 14, № 2, С. 163–168.
3. Каштановая минирующая моль в Украине / М. Д. Зерова, Г. Н. Никитенко, Н. Б. Нарольский, З. С. Гершензон, С. В. Свиридов, О. В. Лукаш, М. М. Бабидорич. К., 2007. 90 с.
4. Мєшкова В. Л., Мікуліна І. М. Поширеність каштанового мінера (Cameraria ohridella Deschka and Dimic, 1986: Lepidoptera: Gracillariidae) у зелених насадженнях Харківщини // Вісник ХНАУ Серія" Ентомологія та фітопатологія", 2009, T. 8, P. 105−109.
5. Мєшкова В. Л., Туренко В. П., Байдик Г. В. Адвентивні шкідливі організми в лісах України // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2014. № 1−2, С. 112–121.
6. Мікуліна І. М. Сезонний розвиток липового мінера Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 (Lepidoptera: Gracillariidae) у зелених насадженнях Харківщини // Изв. Харьк. энтомол. о-ва, 2011. Т XIX, Вип. 1, С. 57–61.
7. Селютіна О. В., Голобородько К. К. Фенологічні особливості популяції Cамеraria ohridella (Deschka & Dimic, 1986) у м. Дніпропетровськ // Рослини та урбанізація (V Міжнар. наук-практ. конфер. 16-17 лютого 2016 р.), Дніпропетровськ, 2016. С. 148.
8. Alien terrestrial arthropods of Europe / ed. by Roques A., Kenis M., Lees D., Vaamonde C. L., Rabitsch W., Rasplus J.-Y., Roy D. B. // BioRisk. 2010. Special Is. 4, Vol. 1–570 pp. Vol. 2–500 pp.
9. Dobrosavljević J., Marković Č., Stojanović A. Contribution to the knowledge of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia // Acta entomologica serbica, 23 (1), 2018. P. 25–32.
10. Fodor E., Hâruţa O. Niche partition of two invasive insect species, Parectopa robiniella (Lepidoptera, Gracillariidae) and Phyllonorycter robiniella (Clem.) (Lepidoptera, Gracillariidae) // Research Journal of Agricultural Science, 41 (2), 2009, P. 261-269.
11. Holoborodko K. K., Marenkov O. M., Gorban V. A., Voronkova Y. S. The problem of assessing the viability of invasive species in the conditions of the steppe zone of Ukraine // Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24(2) P. 466–472.
12. Ivinskis P., Rimsaite J. Records of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera, Gracillariidae) in Lithuania // Acta Zoologica Lituanica, 2008, Vol. 18, N. 2. P. 130–133.
13. Kirichenko N., Augustin S., Kenis M. Invasive leafminers on woody plants: a global review of pathways, impact, and management // Journal of Pest Science, 2018, First Online: 29 June 2018, P. 1–14.
14. Olenici N., Duduman M.-L. Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România // Bucovina Forestieră, 16(2), 2016. Р. 1–14.
15. Šefrova H. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – egg, larva, bionomics and its spread in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae). Acta Universitatis agriculturae mendelianae Brunensis, 2002, 50, P. 7–12.

Переглядів анотації: 1012
Завантажень PDF: 499
Опубліковано
2018-11-29
Розділ
Articles