Сезонна динаміка газонних покриттів м. Нікополя (Дніпропетровська область)


  • O. I. Lisovets
  • A. A. Polischuk
Ключові слова: газон, фітоценоз, сезонна динаміка, екоморфічний аналіз, бал декоративності

Анотація

Вивчено особливості сезонної динаміки видового складу, загального проективного покриття, екоморфічної структури та бала декоративності газонних покривів міста Нікополя. Виявлено, що протягом вегетаційного сезону в проективному покритті та видовому складі трав’яних угруповань на урбанізованих територіях домінують представники родини Poaceae. Навесні – підвищена частка Brassicaceae та Lamiaceae, влітку та восени – Fabaceae і Asteraceae. У видовому складі протягом усього вегетаційного сезону в спектрі біоморф найактивніші гемікриптофіти, серед екоморф – ксеромезофіти, мезотрофи, рудеранти та степанти. Декоративність є досить низькою, за п’ятибальною шкалою коливається в межах від 2,23 до 3,49, що обумовлено наявністю бур’янів і високим антропогенним впливом.

Посилання

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. К.: КГУ, 1950. 263 с.
2. Кустовська О.В. Оцінка концепції комплексного озеленення міських населених пунктів // Збалансоване природокористування. 2016. № 3. С. 85-89.
3. Мицик Л.П. Метод визначення декоративності травостою // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2008. Вип. 37. С. 10-15.
4. Мицик Л.П., Поліщук А.А., Лісовець О.І. Еколого-біологічні властивості газонних покриттів міста Нікополя (Дніпропетровська область) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Д.: Ліра, 2018. Вип. 46. С. 11-19.
5. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева,
М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. К.: Наук. думка, 1987. 548 с.
6. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів. Д.: ДНУ, 2005. 276 с.
7. Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята. Л.: Наука, 1968. 236 с.
8. Климатические условия. Официальный экологический сервер Никопольского горисполкома: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20131022220000/http://www.econik.dp.ua/pages/st_a.htm
9. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06
10. Про продовження чинності «Програми розвитку зеленої зони
м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста» до 31 грудня 2017 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmr.gov.ua
11. World Checklist of Vascular Plants [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcvp.science.kew.org/

Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2019-11-15
Розділ
Articles