Формування ґрунтового профілю за морфологічними ознаками в техноземах Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу


  • O. M. Masiuk
Ключові слова: вугледобувна промисловість, рекультивація порушених земель, формування ґрунтового профілю

Анотація

Аналіз морфологічних описів техноземів вказує на особливості ґрунтоутворення у техноземах під насадженнями сосни звичайної. Гранулометричний склад на усіх варіантах залежить у першу чергу  від складу порід, з яких сформовано техноземи. Стратиграфія та потужність гірських порід у техноземах впливають на їх властивості та режими, що у підсумку позначається на функціонуванні усієї біогеоценотичної системи. Крім того, зміни техноземів, виявлені за морфологічними ознаками, залежать від рельєфу сформованої території та якості проведення технічного етапу рекультивації.

Посилання

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. К.: Изд-во Киев. ун-та, 1950. 264 с.
2. Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесн. пром-сть, 1971. 336 с.
3. Бондарь Г.А., Додатко Э.Л. Сингенетические сукцессии растительного покрова на породах надугольной толщи Александрийского буроугольного месторождения // Рекультивация земель. Труды Днепропетр. СХИ. Т. 26. Д.: ДСХИ, 1974. С. 50-61.
4. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 415 с.
5. Жуков О.В., Задорожна Г.О., Маслікова К.П., Андрусевич К.В., Лядська І.В. Екологія техноземів. Дніпро: Журфонд, 2017. 442 с.
6. Масюк О.М. Особливості структури надземної фітомаси насаджень сосни звичайної на рекультивованих землях Дніпровського буровугільного басейну // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 122. 2008. С. 260-266.
7. Масюк О.М., Томм Т.О. Оцінка стану та перспективи розвитку соснових насаджень на рекультивованих землях // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали третьої міжнародної наукової конференції. Донецьк, 2008. С. 363-367.
8. Масюк О.М., Лісовець О.І. Формування трав’яного покрову в насадженнях сосни звичайної на рекультивованих землях Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Вип. 47. Д.: ЛІРА, 2018. С. 74-81.
9. Программа и методика биогеоценотических исследований / Под ред. Н.В. Дылиса. М., 1974. 402 с.
10. Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Изд-во МГУ, 1983. 320 с.
11. Техноземы: свойства, режимы, функционирование / В.А. Андроханов, С.В. Овсянникова, В.М. Курачев. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000. 200 с.
12. Травлеев А.П., Травлеев Л.П. Спутник геоботаника по почвоведению и гидрологии. Д.: ДГУ, 1979. 85 с.
13. Ярошенко П.Д. Геоботаника. Основные понятия, направления и методы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 474 с.
14. Rowell D.L. (1994). Soil Science: Methods and Applications. Longman Scientific & Technical.

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-10-24
Розділ
Articles