Видове різноманіття та естетична характеристика насаджень селищного парку (смт Іларіонове)


  • O. E. Ivanchenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • V. P. Bessonova Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: парк смт Іларіонове, зелені насадження, дендрофлора, таксаційні характеристики, фітосанітарний стан, фітоценоз, естетична оцінка

Анотація

Проведено аналіз дендрофлори паркових насаджень смт Іларіонове. Установлено, що на території парку зростає 438 екз. дерев, які відносяться до 32 видів із 16 родин. Найчисельнішою деревною породою є Robinia pseudoacacia, у значній кількості представлені Acer platanoides та Acer negundo. Індекс видового різноманіття дорівнює 11,74. З наявного асортименту дерев 52,25 % мають декоративні квітки та суцвіття. 28,35 % усіх екземплярів деревної рослинності є аборигенними (12 видів). Середній діаметр штамбу дерев у насадженні парку складає 27 см, середня висота – 9,4 м. За фітосанітарним станом майже половина дерев без ознак ослаблення, з помірними пошкодженнями – 35,39 % усіх дерев. Індекс життєвого стану деревостану – 80,72. Спостерігається відповідність асортименту парку родючості ґрунту і лише часткова відповідність щодо режиму зволоження ділянки. Фітоценоз парку відноситься до ІІ класу естетичної цінності.

Посилання

Агрокліматичний довідник по Дніпропетровській області / За ред. О.Т. Прохоренко, Т.І. Адаменко. Дніпропетровськ: ПП ВКФ «Поліграф-Медіа», 2011. 231 с.


Александрова М.А. Аристократы сада: красивоцветущие кустарники. М.: ЗАО «Фитон», 1999. 192 с.


Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев. Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57.


Аносов Е.А. Мониторинг влияния урбанистической экосистемы на жизнедеятельность древесных растений. Проблемы, стоящие перед городом и их решение. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». 2016. Т. 7, № 4, С. 350–359.


Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Изд-во МГУ, 1970. 388 с.


Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесная промышленность, 1971. 336 с.


Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Аналіз видового складу та стану деревної рослинності парку ім. Б. Хмельницького у м. Дніпропетровську. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». К., 2013. Вип. 187, ч. 1. С. 11–15.


Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Видове багатство дендрофлори та естетичне оцінювання фітоценозів парку смт. Магдалинівка. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т. 30, № 1. С. 25–32.


Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Фітосанітарний стан дендрофлори меморіального парку ім. В. М. Комарова с. Новоолександрівка Дніпропетровської області. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Тернопіль, 19–20 березня 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 73–74.


Бессонова В.П., Пономарьова О.А., Іванченко О.Є. Дендрофлора парку ім. Ю. Гагаріна у Дніпропетровську. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24.1. С. 63–69.


Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. 320 с.


Дебринюк М.Ю., Дудин Р.Б. Санітарний стан дерев Левандівського парку міста Львова. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.11. C. 92–97.


Дячок О.М., Дячок В.Ю. Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень у ландшафтному просторі. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2010. № 1. C. 218–221.


Еременко Ю.А. Аллелопатические свойства адвентивных видов древесно-кустарниковых растений. Промышленная ботаника. 2012. Вып. 12. С. 188–193.


Защитное лесоразведение в СССР. Под. ред. Е. С. Павловского / Абакумов Б. А., Бабенко Л. К., Баретенев А. А. и др. М.: Агропромиздат, 1986. 263 с.


Іванченко О.Є. Аналіз видового складу та санітарного стану деревних насаджень парку Кирилівка (ім. С.М. Кірова) м. Дніпро. Питання біоіндикації та екології. 2015. Вип. 20, № 2. С. 104–121.


Іванченко О.Є. Аналіз стану дендрофлори парку ім. В. Дубініна м. Дніпропетровськ. Питання біоіндикації та екології. 2015. Вип. 20, № 1. С. 77–94.


Іванченко О.Є. Інвентаризація та оцінка стану деревних насаджень парку ім. М.І. Калініна м. Дніпропетровськ. Питання біоіндикації та екології, 2013. Вип. 18, № 2. С. 211–226.


Іванченко О.Є., Бессонова В.П. Аналіз дендрофлори насаджень Молодіжного парку м. Дніпропетровськ. Біологія та екологія. Науковий журнал Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. 2015. Т.1, № 1. С. 20–32.


Ігнатенко О.П. Благоустрій територій населених пунктів. К.: СПД Ткачук, 2012. 215 с.


Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах і селищах міського типу, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 року. Офіційний вісник України. 2002. № 10. С. 223.


Клименко Н.И., Попатенко И.Л., Летухова В.Ю. Устойчивость к засухе декоративних древесных растений в культурфитоценозах восточного района Южного берега Крыма. Природничий альманах. Сер. Біологічні науки. 2013. Вип. 19. С.113–120.


Колтунова А.И., Кузьмин Н.И. Клен ясенелистный (Acer negundo L.) в Оренбуржье. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. 5 (67). С. 211–213.


Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. Львів: Світ, 2008. 456 с.


Лазаренко П.И. Эколого-биологические основы сельскохозяйственного районирования (на примере Днепропетровской области). Днепропетровск: Пороги, 1995. 476 с.


Мазепа М.Г., Артемовська Д.В., Ган Т.В. Інтродукція в міське техногенне середовище нових деревно-чагарникових видів. Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. Львів: УкрДЛТУ. 2003. Вип. 13.5. С. 331–334.


Мельник В.Й., Денисюк Н.В. Характеристика зелених насаджень парку ім. Т.Г. Шевченка міста Рівне. Біологія та валеологія. 2018. № 20. С. 21–25.


Невежина С.М. Ландшафтное благоустройство сельских населенных пунктов. М.: ЦНТИ по гражд. строительству и архитектуре, 1974. 36 с.


Олексійченко Н.О., Гатальська Н.В., Гричук М.О. Характеристика меморіальних парків воєнної тематики Києва. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.9. C. 126–131.


Погребняк П.С. Общее лесоведение. М.: Колос, 1968. 440 с.


Романча Л.В. Озеленение села. Київ: Урожай, 1989. 184 с.


Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. Киев: Наук. думка, 1977. 272 с.


Савосько В.М. Видовий склад та екоморфний спектр деревно-чагарникових насаджень парку «Веселі Терни» (м. Кривий Ріг). Інтродукція рослин. 2013. № 2. С. 78–82.


Скробала В.М. Оптимізація урбанізованих та техногенних ландшафтів засобами озеленення. Науковий вісник: зб.наук.-техн. праць Українського державного лісотехнічного університету. Львів, 2003. Вип. 13.5. С. 415–420.


Терлига Н.С., Данильчук Н.М., Юхименко Ю.С. Структура зелених насаджень парку ім. Богдана Хмельницького та перспективи їх розвитку (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Вісник ОНУ. Біологія. 2018. Т. 23. Вип. 2(43). С. 38–53.


Переглядів анотації: 948
Завантажень PDF: 783
Опубліковано
2020-09-10
Розділ
Articles