Морфологічна мінливість Veronica arguteserrata Regel & Schmalh. – нового адвентивного виду на Дніпропетровщині


  • O. I. Lisovets Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Yu. V. Kushnirova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: адвентивний вид, Veronica arguteserrata, морфологічна мінливість, щільність популяції

Анотація

Досліджено фенотипну мінливість Veronica arguteserrata Regel & Schmalh. – нового адвентивного виду азіатського походження з родини Подорожникових (Plantaginaceae Juss.) в умовах Дніпропетровщини. Вид є ефемером: рослини починають вегетувати в другій половині квітня, цвітуть у середині травня, плодоносять у кінці цього ж місяця, у червні жовтіють і відмирають. У досліджених фітоценозах зі збільшенням щільності популяції Veronica arguteserrata спостерігається тенденція до зменшення показників висоти рослин, довжини другого міжвузля, довжини і ширини листової пластинки, кількості квітконосів і квіток, довжини і ширини приквітників, довжини квітконіжки, діаметра віночка і до збільшення довжини першого міжвузля, ширини і довжини коробочки. Найбільша варіабельність виявилася характерною для таких ознак вегетативної сфери: довжини кореня, довжини листкової пластинки; генеративної сфери: кількості квіток і плодів на рослині. Саме ці ознаки вносять найбільшу частку в морфологічну мінливість дослідженого виду й обумовлюють її загальну фенотипну пластичність. У результаті дисперсійного аналізу статистично доведено вплив показника щільності популяції на морфометричні ознаки рослин. Найбільший вплив щільність популяції має на такі ознаки вегетативної сфери: довжину першого міжвузля і довжину листкової пластинки; генеративної сфери: на діаметр віночка і довжину приквітників. Таким чином, мінливість саме цих ознак можна розглядати як механізм внутрішньопопуляційних морфологічних пристосувань нового адвентивних виду Veronica arguteserrata в умовах Дніпропетровщини.

Посилання

Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні. Чорноморськ. бот. ж. 2012. Т.8, №3. С. 252-256.


Ізмест’єва С. В., Данилик І. М., Борсукевич Л. М., Гончаренко В. І. Життєвість і морфологічна мінливість особин Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.) на території Західного Полісся // Біологічні Студії. 2011.  Т. 5, No3. С. 125–134.


Кармизова Л.О., Барановський Б.О., Лісовець О.І., Іванько І.А. Адвентивна фракція флор міських територій Дніпропетровщини // Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. Київ: Наш формат, 2019. С. 74-77.


Мойсієнко І.І. , Єна Ан.В. Veronica arguteserrata Reg. et Schmalh. – новий адвентивний вид флори України. Чорноморськ. бот. ж., 2006, Т. 2, № 1: 104–107.


Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. Київ: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2002. 32 с.


Ch. Zidorn. Veronica arguteserrata in Innsbruck – Erstnachweis für Österreich. Neilreichia, 2008, 5: 199 – 202.


Di Pietro, R., Di Marzio, P., Medagli, P., Misano, G., Silletti, G. N., Wagensommer, R. P., & Fortini, P. (2016). Evidence from multivariate morphometric study of the Quercus pubescens complex in southeast Italy. Botanica Serbica, 40 (1), 83-100.


Didukh Ya.P., Kucher O.O. The role of transformers-species in the changing of the habitats structure. XIІ International Conference Synanthropization of Flora and Vegetation. 2018. Р.20.


UkrBIN. 2017. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: http://www.ukrbin.com


Переглядів анотації: 663
Завантажень PDF: 763
Опубліковано
2020-10-29
Розділ
Articles