Дослідження гідрологічних змін середньої ділянки річки Базавлук під впливом природних та антропогенних факторів


  • D. A. Kobyakov Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • A. A. Remez Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • J. L. Poleva Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: р. Базавлук, гідрологічні дослідження, методичні рекомендації, охорона та відновлення водойм

Анотація

Стаття присвячена вивченню важливих проблем гідроекології – визначенню факторів впливу на забруднення річок та інших водойм. Без вирішення цієї проблеми дуже важко забезпечити населення питною водою, неможливий нормальний розвиток та життя у водоймах риб та інших гідробіонтів, а також охорона навколишнього середовища та його цілісності. На прикладі річки Базавлук проведено гідрологічні дослідження, вивчено фізико-географічні показники, а також зроблено висновки та розроблено методичні рекомендації щодо збереження та відновлення середньої ділянки р. Базавлук. Ці дослідження та рекомендації необхідні для господарсько-економічного водопостачання, рибних господарств та зрошення сільськогосподарських угідь.

Посилання

Географічна енциклопедія України: у 3 т. / редкол.: О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989–1993.


Закон України про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546).


Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984, 560 с.


Каталог річок України. К.: Видавництво АН УРСР, 1957. С. 125.


Коваленко В.О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом «Аквакультура штучних водойм. Частина 1. Аквакультура прісноводних природних водойм» (для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». К.: Аграр Медіа Груп, 2014. 79 с.


Переглядів анотації: 800
Завантажень PDF: 756
Опубліковано
2020-11-10
Розділ
Articles