Біоекологічна характеристика степових насаджень робінії псевдоакації в залежності від змін деяких кліматичних чинників


  • L. V. Dotsenko Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
  • V. I. Chorna Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
  • Yu. I. Hrytsan Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
  • N. V. Voroshylova Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
  • V. V. Katsevych Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: кліматичні фактори, рослинні асоціації, робінія псевдоакація, інсоляція

Анотація

Кліматичні фактори відіграють провідну роль у формуванні рослинних асоціацій. Сонячне світло є одним із головних факторів, що визначають вигляд того чи іншого угруповання і дуже часто відіграє роль лімітуючого фактора. В умовах степового Придніпров'я його обмежувальна роль може бути виражена тільки в його надлишку. Переважна більшість видів рослин степової автохтонної флори має яскраво виражені пристосування до надлишкової сонячної інсоляції. Зі становленням лісової біогеоценології та степового лісознавства все більше уваги приділяється питанням лісової кліматології. Показано, що кліматичні фактори мають імперативний вплив на формування ґрунтів, рослинних угруповань, тваринний світ та й у цілому на екосистеми. Були досліджені штучні лісонасадження, що складаються зі стійких порід, які швидко зростають, як, наприклад, робінія псевдоакація. Комплекс абіотичних факторів у насадженнях робінії і на відкритих ділянках має свої характерні особливості. Процеси відбиття, перетворення та акумуляції сонячної енергії в деревних насадженнях мають дещо інший характер, ніж на безлісній місцевості. На території Дніпропетровської області популяції робінії псевдоакації представлені в основному молодими рослинами, які вже вступили у фазу активного плодоношення. Рослин, що старші за 100 років, у популяціях  не виявлено. Таким чином, ценоспектр вікового складу популяції робінії псевдоакації на території Дніпропетровської області має яскраво виражений лівосторонній характер, тобто зміщений у бік молодих особин, які активно плодоносять.  Це вказує на те, що процеси експансії робінії псевдоакації на природні біогеоценози будуть активно продовжуватися. Незважаючи на те що ця порода має цілий ряд позитивних якостей (відмінний медоніс, коренева мікориза з азотобактером, висока газостійкість та ін.),  процеси неконтрольованого активного розселення цього виду викликає серйозне занепокоєння. Ця порода здатна до швидкого розповсюдження і порушення сукцесійних процесів, що відбуваються в даній місцевості. В умовах прогнозованих змін клімату в бік підвищення температури і зниження кількості опадів ця порода отримує все більше переваг.

Посилання

 1. Aleksieiev V. A.  Some issues of the optical properties of the forest. Problems of ecology and physiology of forest plants. Leningrad, 1963. P. 47–78.2. Aleksieiev V. A. On the transmission of solar radiation by the canopy of the stocking. Light regime, photosynthesis and forest productivity: collection of scientific papers. Moscow, 1967. P. 15–35.3. Bahuguna R.N., Jagadish K.S.V. Temperature regulation of plant phonologicaldevelopment. Environ. Exp. Bot. 2015. Vol. 111 (3). Р. 83–93.4. Beresneva I.A. Mesoclimatic resources of the arid zone of Asia: Abstract of the Dissertation of the Doctor of Geographical Sciences. St. Petersburg, 1992. 48 p.5. Boychenko S., Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshenko O. Features of Climate Change on Ukraine: Scenarios, Consequences for Nature and Agroecosystems. Proceedings of the National University. 2016. Vol. 4. P. 96–113.6. Breda N., Huc R., Granier A., Dreyer E. Temperate forest trees and stands undersevere drought: a review of ecophysiological responses, adaptation processes andlong-term consequences. Ann. In. For. Sci. 2006. Vol. 63. Р. 625–644.7.  Budyko M.I.  Climate in the past and future. Leningrad: Hydrometeoizdat, 1980. 351 p.8. Budyko M.I.  Thermal balance of the earth's surface. Leningrad: Hydrometeoizdat, 1956. 256 p.9. Didukh Ya.P.  Environmental aspects of global climate change: causes, consequences, actions. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2009. No. 2. P. 34–44.10.  Drozdov O.A.  Droughts and moisture dynamics. Leningrad: Hydrometeoizdat, 1980. 93 p.11. Drozdov O.A.  Basics of climatological processing of meteorological observations. Leningrad: Publishing House of the Leningrad State University, 1956. 302 p.12.  Dylis N.V.  Basics of biogeocenology. Moscow: University Publishing House, 1978. 152 p.13. Dylis N.V. The structure of the forest biogeocenosis. Moscow: Science, 1969. 56 p.14. Furdychko I.O. Forestry of Ukraine: development prospects in the formation of sustainable agroecosystems. Agroecological journal. 2003. No. 3. P. 3–10.15. Gates D.M. Climate and the response of forests. Int. J. Remote Sens. 1990. Vol. 11, No. 7. P. 1095–1107.16.  Hrytsan Yu.I. Microclimatic features of the conditions of existence of forest ecosystems on the right-bank of the Samara River. Monitoring studies of biogeocenotic catenas of the steppe zone. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 1995. P. 34–61.17. Hrytsan Yu.I. The ecoclimate of the ravine forests of the Samara River. Issues of steppe forestry and forest land reclamation. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 1997. P. 39–49.18. Hrytsan Yu.I. The ecological and climatic characteristics of the conditions for the growth of forest vegetation (the microclimatic aspect of dendroindication). Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Biology and Ecology. 1996. P. 53–70.19. Hrytsan Yu.I.  Ecological bases of transforming influence of forest vegetation on steppe environment. Dnipropetrovsk, 2000. 300 p.20. Hrytsan Yu.I., Karas L.M., Dubynets N.V., Tyrsa A.R., Ruska Yu.O., Karas O.H.  Study of the properties of climatic forest plantations of the steppe (to the 55th anniversary of the KEDU. The issue of steppe forestry and forest land reclamation. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 2004. Edition 8 (33). P. 55–66.21. Hrytsan Yu.I., Karas O.H.  Determination of climate gradations in studies of pertinent biogeocenology. Ecology. Noospherology. Kyiv – Dnipropetrovsk, 2007. Vol. 18, No. 3–4. P. 119–124.22. Hrytsan Yu.I., Karas O.H.  Ecoclimatic studies of the oxbows of the Samara coniferous forest. Biodiversity of aquatic ecosystems: issues and solutions: materials of the all-Ukrainian scientific and practical conference with international participation. Dnipropetrovsk, 2008. P. 21–23.23. Hrytsan Yu.I., Karas O.H., Baranovskyi B.O. Peculiarities of meteorological processes in the floodplain (on the example of Samara coniferous forest). Bulletin of the Kryvyi Rih Technical University. Kryvyi Rih, 2005. Edition 10. P. 222–227.24. Hrytsan Yu.I., Karas O.H., Zaiko N.V.  Characteristics of the climatopes of a short floodplain oak forest. Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 2002. Edition 10, Vol. 2. P. 230–235.25. Hrytsan Yu.I. Anemometric characteristics of near-watershed forest biogeocenoses of the Samara River. The issues of steppe forestry and forest land reclamation. 1999. Edition 3. P. 30–37.26. Hrytsan Yu.I.  Features of vertical distribution of air temperature in ravine. Anthropogenic impact on forest ecosystems steppe zones. 1990. P. 21–24.27. Hrytsan Yu.I. Consideration of the environment-transforming and transgressive influence of micro-, meso- and macrobiogeocenosesystems in the design of forests in the steppe. The issues of steppe forestry and forest land reclamation. 2002. Edition 6. P. 31–41.28. Hrytsan Yu.I. Dendroindication of microclimatic conditions. Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Biology and ecology. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 1993. Edition 1. P. 208–209.29. Hrytsan Yu.I. Microclimate of near-watershed natural steppe biogeocenoses. Biogeocenological studies of forests of technogenic landscapes of steppe Ukraine. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State University, 1989. P. 74–83.30. Hrytsan Yu.I., Baranovskyi B.O., Karas O.H., Ivanko I.A., Kotovych O.V., Oleksandrova A.O.  Natural conditions and phyto-diversity of the Samara River floodplain in one of the largest forest areas of the steppe "Samara Forest". Ecological Bulletin. Nizhyn, 2006. No. 5. P. 7–10.31. Ivanko I.A.  Features of the influence of forest woody vegetation on the formation of the light regime of natural floodplain ecosystems of the steppe zone of Ukraine. The issues of steppe forestry and forest land reclamation.2010. Edition 14. P. 81–86.32. Ivanko I.A. Phytoclimatic and bioecological characteristics of steppe plantations of various types of light structures. Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. 2001. Edition 9. P. 221–227.33. Ivanko I.A.  Influence of the type of light structure of forest cultures of biogeocenoses on the length of the root competition of woody and herbaceous species. The issues of steppe forestry and forest land reclamation. 2004. Edition 8. P. 120–129.34. Ivanko I.A.  Development of the doctrine of the types of ecological and light structure of artificial plantations. Ecology and noospherology. 1999. No. 4, Vol. 8. P. 56–63.35.  Ivanov L.A.  Solar energy and its use by the plant. Moscow: Scientific word, 1929. 47 p.36. Ivanov L.A.  Plant physiology. Leningrad: Selkhozgiz, 1931. 243 p.37.  Khromykh N., Lykholat Y., Shupranova L., Kabar A., Didur O., Lykholat T., & Kulbachko Y. Interspecific differences of antioxidant ability of introduced Chaenomeles species with respect to adaptation to the steppe zone conditions. Biosystems Diversity. 2018. Vol. 26(2).38.  Kholiavchuk D.I.  Climatic variability of landscapes of the Ukrainian Carpathians. Physical geography and geomorphology. 2015. Edition 4(80), p. 1.P. 103–107.39. Kovalski M. Climate – a changing component of forest site. Folia forest pol. A. 1991. No. 3. P. 25–34.40. Kramarets V.O., Krynytskyi H.T.  Assessment of the state and probable threats to the survival of the spruce forests of the Carpathians in connection with climate change. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine. 2009. Edition 19.15. P. 38–50.41. Lykholat Yu., Alekseeva A., Khromykh N., Ivan’ko I., Kharytonov M., Kovalenko I. Assessment and prediction of viability and metabolic activity of tiliaplatyphyllos in arid steppe climate of Ukraine. Agriculture & Forestry. 2016. Vol. 62, Issue 3.Р. 57–64.42. Leslie A. Brandt, Patricia R. Butler, Stephen D. Handler, Maria K. Janowiak, P. Danielle Shannon, Christopher W. Swanston Integrating Science and Management to Assess Forest Ecosystem Vulnerability to Climate Change. Journal of Forestry.Vol. 115, Issue 3, May 2017. P. 212–221.43.  Mirosh O.H. On the issue of the radiation regime under the canopy of artificial honey-locust and white acacia plantations. Issues of steppe forestry and nature protection. 1976. Edition 6. P. 38–45.44. Mirosh O.H.  Materials for the study of the radiation regime of forest biogeocenoses in the Samara River region. Issues of steppe forestry and nature protection. 1975. Edition 5. P. 65–66.45.  Molchanov A.A.  Forest and climate. Moscow: Science, 1961. 279 p.46. Molchanov A.A.  Impact of the forest on the environment. Moscow: Science, 1973. 358 p.47. Protopopov I.I.  Plant temperature and heat balance. Materials of the Main Geophysical Observatory. 1961. Edition 66. P. 41–57.48. Sakharov M.I.  Phytoclimate of forest phytocenoses. Materials of the Bryansk Forestry Institute. Moscow, 1940. Vol. 14. P. 15–38; 52–69.49. Sedjo Roger A. Climate forests and fire: a North American perspective. Environ. Int. 1998. Vol. 17. No. 2–3. P. 163–168.50. Tolskyi A.P. The climate of the pine plantations of the Buzuluk pine forest. Meteorological Bulletin. 1918. No. 4. P. 22–26.51. Tolskyi  A.P. Forest and climate. Agricultural meteorology. Moscow: Selkhozgiz, 1938. P. 15–50.52. Ustsova Z.H.  Climate reclamation (on the example of Skrypaievskyi district forestry of the Kharkiv Agricultural Institute). Reclamation role of forest plantations. Kharkiv: Kharkiv Agricultural Institute, 1986. P. 18–29.53.  Vysotskyi H.N.  Selected works. Moscow, 1960. 435 p.54. Vysotskyi H.N.  On the hydrological and meteorological impact of forests. Moscow: State Publishing House of Technical and Theoretical Literature, 1938. 68 p.55. Vysotskyi H.N. The doctrine of the influence of the forest on changes in the environment, its growth and on the surrounding space (Doctrine of forest pertinence). Moscow, 1950. 102 p.56. Vysotskyi  H.N.  Doctrine of forest pertinence. Leningrad, 1930. 131 p.


Переглядів анотації: 781
Завантажень PDF: 442
Опубліковано
2021-09-17
Розділ
Articles