Особливості заселення інвазійним Parectopa robiniella (Clemens, 1863) (Gracillariidae stainton, 1854) штучних лісосмуг у Дніпропетровській області


  • K. K. Holoborodko Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • M. V. Shulman Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • I. M. Loza Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • O. Ye. Pakhomov Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: адвентивні види, Parectopa robiniella Clemens, 1863, штучні деревні насадження, степова зона України

Анотація

Особливості заселення Parectopa robiniella Clemens, 1863 штучних насаджень робінії звичайної (Robinia pseudoacacia Linnaeus, 1753), що використовуються в полезахисних і протиерозійних цілях, нами досліджувались на прикладі штучної лісосмуги в околиці с. Майорка у Дніпровському районі Дніпропетровської області (Микильське лісництво Дніпровського лісового господарства). Моніторингові дослідження здійснювались протягом вегетаційних сезонів 2014–2021 рр. Заселення полезахисних лісосмуг відбувається нерівномірно, як з’ясувалось, головним чинником у цьому процесі є вік дерев. Оскільки найбільшу площу серед штучних полезахисних насаджень в Україні займають посадки робінії звичайної, нами були здійснені дослідження особливостей їх заселення. З’ясувалось, що майже в усіх природних зонах України R. pseudoacacia проявляє себе відносно активно, переважно за рахунок поширення через кореневу поросль. Обстежені нами лісосмуги дозволили виділити три вікових варіанти дерев R. pseudoacacia (власне насадження під час створення лісосмуги (50–70 років), порослеві особини (15–25 років) та молодняк (до 15 років)). Моніторингові дослідження показали різний ступінь заселення інвазійним P. robiniella трьох вікових груп дерев. З’ясувалось, що інвайдер переважно утворює міни на листках молодих дерев (до 15 років). За результатами підрахунку середньої кількості мін на простому листочку з’ясувалось, що для всіх трьох вікових груп дерев найчастіше P. robiniella міну утворювали на нижньому (причерешковому) сегменті. Визначення особливостей відносного заселення простих листочків від загальної кількості пошкоджених листочків показало, що заселеність листкової пластинки найбільша у положеннях серединних листочків на складному листку робінії. Такі особливості заселення можна пояснити різними темпами росту листкової пластинки в R. pseudoacacia та якісними характеристиками тканин листка. Таким чином, наші дослідження підтвердили припущення, що топічна специфічність заселення обумовлена особливостями дивергентного розвитку листа та акропетальним розвитком листочка кормової рослини.

Посилання

1. Антюхова О.В. Белоакациевая моль-пестрянка (Parectopa robiniella Clemens) – опасный вредитель Robinia pseudoacacia L. в Приднестровье // Известия Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии. 2010, 192. C. 4–11.2. Голобородько К.К., Русинов В.І., Селютіна О.В. Інвазійні молі-строкатки (Gracillariidae Stainton, 1854) фауни Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2018, 47. C. 87–91.3. Гниненко Ю.И., Раков А.Г. Белоакациевая паректопа Parectopa robiniella Cl. – новый инвазивный фитофаг. Пушкино: ВНИИЛМ, ВПРС МОББ, 2011. 14 с.4. Мєшкова В.Л., Мікуліна І.М. Сезонний розвиток білоакацієвого мінера Phyllonorycter robiniella Clem. (Lepidoptera, Gracillariidae) у зелених насадженнях м. Харкова // Лісівництво і агролісомеліорація. 2011, 119. C. 176–183.5. Основні положення організації і розвитку лісового господарства Дніпропетровської області. Укладачі: В. П. Гульчак, М. Ф. Кравчук, А. Я. Дудинець та ін. Ірпінь., 2011. 129 с.6. Синчук О.В. Оценка поврежденности листовых пластинок белой акации (Robinia pseudoacacia L.) гуcеницами Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera, Gracillariidae) на территории г. Бреста // Сборник работ 73-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета: В 3 ч. Минск: БГУ, 2015. Ч.1. С. 278–284.7. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. М.: Высшая школа, 1990. 367 с.8. Holoborodko K.K., Rusynov V.I., Seliutina O.V. Addition to analysis of morphological parameters of mines on two invasive leaf-mining Lepidoptera species ((Parectopa robiniella (Clemens, 1863) and Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)) on black locust // Problems of bioindications and ecology. 2018, 23(2). P. 134141.9. Lakatos F., Kovacs Z., Staujfer C., Kenis M., Tomov R., Davis D.R. The Genetic Background of Three Introduced Leaf Miner Moth Species – Parectopa robiniella Clemens 1863, Phyllonorycter robiniella Clemens 1859 and Cameraria ohridella Deschka et Dimič 85 1986 // Proceedings Forest Insect Population Dynamics and Host Influences (Kanazawa, Japan 14-19 September 2003). – Kanazawa, 2006. P. 67–71.10. Lopez-Vaamonde C. Chapter 11. Lepidoptera / Lopez-Vaamonde C., Agassiz D., Augustin S, De Prins J.,De Prins W., Gomboc S., Ivinskis P., Karsholt O., Koutroumpas A., Kouttoumpa F., Laštůvka Z., Marabuto E., Olivella E., Przybylowicz L., Roques A., Ryrholm N., Šefrová H., Šima P., Sims P., Sinev S., Skulev B., Tomov R., Zilli A., Lees D. Alien terrestrial arthropods of Europe / Eds. A. Roques et al. BioRisk. 2010, 4 (2). P. 603–668.11. Martinez M., Chambon J.P. Note sur la presence en France de Parectopa robiniella, la mineuse americaine des feuilles de Robinier (Lep. Gracillariidae) // La Nouvelle Revue. 1987. l.4. (3). P. 323–328.12. Melika G., Pénzes Z., Miko I., Csóka Gy., Hirka A., Bechtold M. Two invading black leaf miners, Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella and their native parasitoids assemblages in Hungary. Biotic damage in forest. Proceedings of the IUFRO (WP 7.03.10) // Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 2006. P. 144156.13. Mihajlović Lj., Spasić R., Milošević G., Šestović M. Bagremov miner (Parectopa robiniella Clemens) (Lepidoptera, Gracillaridae) nova štetočina bagrema na Deliblatskoj peščari. Deliblatski pesak // Zbornik radova VI, 1994. P. 503–510.14. Neţoiu C., Tomescu R. Moliile miniere ale salcâmului (Parectopa robiniella Clemens, 1863 şi Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859, Lepidoptera, Gracillariidae) // Analele ICAS. 2006, 49. P. 119–131.15. Sefrova H., Skuhravy V. The larval morphology of Cameraria ohridella Deschka & Dimic compared with the genus Phyllonorycter Hubner (Lepidoptera, Gracillariidae) // Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno). 2000. 48(4). P. 23–30.16. Turcani М., Csoka G., Grodzki W., Zahradnik Р. Recent invasions of exotic forest insets in Eastern Central Europe. Propection of World Forests from Insect Pests: Advaces in Research; IUFRO Word Serios. 11. – Vienna: IUFRO Secretariat. 2001, P. 99–106.17. Whitebreаd S.E. Phyllonorycter robiniellа (Clemens, 1859) in Europe (Lepidopterа: Grаcillаriidаe) // Notа Lepidopterologicа. 1989. 12. P. 344–353. 


Переглядів анотації: 416
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2021-09-17
Розділ
Articles