Різноманіття земноводних р. Дніпро в межах міської агломерації м. Дніпро


 • V. Y. Gasso Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • S. V. Yermolenko Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: амфібії, урбанізація, щільність популяцій, антропогенний вплив

Анотація

Земноводні відіграють важливу роль у формуванні біорізноманіття та функціонуванні більшості наземних і прісноводних екосистем. Урбанізація загрожує виживанню багатьох видів через знищення природних екосистем, залишки яких стають фрагментованими, ізольованими і зміненими урбанізацією. Досліджували заплавні та прибережні екосистеми вздовж обох берегів р. Дніпро в межах міської агломерації м. Дніпро. Сучасне різноманіття земноводних на цій території представлено шістьма видами, що складає 55 % від загальної кількості батрахофауни Дніпропетровської області. Це тритон звичайний, кумка червоночерева, райка звичайна, часничниця Палласа, ропуха зелена та жаба озерна. Найбільше різноманіття земноводних виявлено на ділянці біля Самарської затоки, де спостерігаються найменші урбанізація та антропогенний вплив. Найменше різноманіття земноводних виявлено для ділянки міста житлого масиву «Перемога», де виявлено лише два види амфібій. Оцінка подібності угруповань свідчить, що за різноманіттям земноводних найбільш подібні між собою ділянка вздовж правого берега р. Дніпро біля житлових масивів «Червоний камінь», «Покровський», «Парус» та ділянка на лівобережжі біля Самарської затоки. Найбільш чисельним і розповсюдженим видом є озерна жаба, яка мешкає вздовж берегової лінії р. Дніпро. Її популяції є відносно стабільними через їх достатньо високу чисельність та розповсюдженість. Популяції тритона звичайного, кумки червоночеревої та райки східної знаходяться під загрозою, про що свідчать їх низька чисельність та залежність від невеликих водойм. Тому при реконструкції берегової лінії та веденні будь-яких земельних і будівельних робіт слід передбачати збереження водойм у прирусловій частині р. Дніпро. Отримані результати розвивають наші уявлення про актуальний стан видового багатства та рясноти видів р. Дніпро в межах північної степової підзони України та для планування природоохоронних заходів.

Посилання


 1. Бобылев Ю.П. Бесхвостые амфибии как объект информационного мониторинга центрального степного Приднепровья // Исчезающие и редкие растения, животные и ландшафты Днепропетровщины. Д.: ДГУ, 1983. С. 111–118.

 2. Булахов В.Л. Состояние популяций амфибий и рептилий и меры по их охране в промышленных регионах центрально-степного Приднепровья // Мат. 1-ї конф. Укр. герпетолог. т-ва. Київ: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. С. 27−32.

 3. Булахов В.Л., Гассо В.Я., Пахомов О.Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia). Д.: Вид-во ДНУ, 2007. 420 с.

 4. Булахов В.Л., Гассо В.Я. Роль земноводних і плазунів у створенні екологічного буферу проти техногенного забруднення // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2008. 16(2). C. 205–208.

 5. Днепропетровск: универсальный атлас. Киев: ГНПП «Картография». 2013.

 6. Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2020 рік // Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://adm.dp.gov.ua/file-storage/regionalna-dopovid-ta-ekologichnij-pasport

 7. Клімат України (за ред. В.М. Ліпінського). К.: Вид–во Раєвського, 2013. 560 с.

 8. Марченковська О.О., Беклемеш Н.В. Характеристика екологічних показників амфібій з деяких біотопів міста // Матер. міжвуз. студ. наук. конф. «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 2006. С. 50–51.

 9. Мисюра А.Н., Марченковская А.А. Характеристика некоторых экологических показателей представителей батрахофауны в условиях города. Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. Т. 1. 2004. С. 93–100.

 10. Мисюра А.Н., Марченковская А.А., Гассо В.Я. Герпетофауна в условиях урбанизации // 7-я наук.-метод. конф.еренція “Людина та навколишньє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в вузах”. Зб. наук. праць. Одеса, 2000.  С. 41–43.

 11. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. Москва : Мир, 1992. 184 с.

 12. Baranovski B.A., Ivanko I.A., Gasso V.J., Ponomarenko O.L., Dubyna D.V., Roshchyna N.O., Karmyzova L.O., Polevа J.L., Nikolaieva V.V. Biodiversity of the Regional Landscape Park Samara Plavni within the first large reservoir in Europe // Biosystems Diversity. 2021. 29(2). P. 160–179.

 13. Blaustein A.R., Belden L.K., Olson D.H., Green D.M., Root T.L., Kiesecker J.M. Amphibian breeding and climate change // Conserv Biol. 2001. 15. P. 1804–1809

 14. Blaustein A.R., Wake D.B., Sousa W.P. Amphibians Declines: judging, persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions // Conservation Biology. 1994. 8(1). P. 60–71.

 15. Delaney K.S., Busteed G., Fisher R.N., Riley S.P.D. Reptile and amphibian diversity and abundance in an urban landscape: impacts of fragmentation and the conservation value of small patches // Ichthyology & Herpetology. 2021. 109(2). P. 424–435.

 16. Gibbs J.P. Distribution of woodland amphibians along a forest fragmentation gradient // Landscape Ecology. 1998, 13. P. 263–268.

 17. Graeter G.J., Buhlmann K.A., Wilkinson L.R., Gibbons J.W. Inventory and Monitoring: Recommended Techniques for Reptiles and Amphibians. Birmingham, Alabama: Partners in Amphibian and Reptile Conservation Technical Publication IM-1, 2013. 321 p

 18. Green D.M., Lannoo M.J., Lesbarrères D., Muths, E. Amphibian population declines: 30 years of progress in confronting a complex problem // Herpetologica. 2020. 76 (2). P. 97–100.

 19. Hamer A.J., McDonnell M.J. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review // Biological Conservation. 2008. 141(10). P. 2432–2449.

 20. Holzer K.A., Bayers R.P., Nguyen Th.T., Lawler Sh.P. Habitat value of cities and rice paddies for amphibians in rapidly urbanizing Vietnam // Journal of Urban Ecology. 2017. 3(1). P. juw007.

 21. Kaczmarski M., Benedetti Y., Morelli F. Amphibian diversity in Polish cities: Taxonomic diversity, functional diversity and evolutionary distinctiveness // Basic and Applied Ecology. 2020. 44, 55–64.

 22. Knutson M.G., Sauer, J.R., Olsen D.A., Mossman M.J., Hemesath L.M., Lannoo, M.J. Effects of landscape composition and wetland fragmentation on frog and toad abundance and species richness in Iowa and Wisconsin, U.S.A. // Conservation Biology. 1999. 13. P. 1437–1446.

 23. Konowalik A., Najbar A., Konowalik K., Dylewski Ł., Frydlewicz M., Kisiel P., Starzecka A., Zaleśna A., Kolenda K. Amphibians in an urban environment: a case study from a central European city (Wrocław, Poland) // Urban Ecosystems. 2020. 23. P. 235–243.

 24. Lee T.S., Kahal N.L., Kinas H.L., Randall L.A., Baker T.M., Carney V.A., Kendell, K., Sanderson, K., Duke, D. Advancing amphibian conservation through citizen science in urban municipalities // Diversity. 2021. 13. P. 211.

 25. McKinney M.L. Urbanization, Biodiversity, and Conservation: The impacts of urbanization on native species are poorly studied, but educating a highly urbanized human population about these impacts can greatly improve species conservation in all ecosystems // Bioscience. 2002. 52: P. 883–890.

 26. Mollov I.A. Urban Ecology Studies of the Amphibians and Reptiles in the City of Plovdiv, Bulgaria. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 2019. 200 p.

 27. Nowakowski J.J., Gorski A., Lewandowski K. Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn // Fragmenta Faunistica. 2010. 53(2), 213–231.

 28. Pellet J.A Guisan A., Perrin N. Concentric analysis of the impact of urbanization on the threatened European tree frog in an agricultural landscape // Conservation Biology. 2004. 18: P. 1599–1606.

 29. Suriadna, N.M., Mykytynets, G.I., Pupins, M., Gasso, V.Y. Population systems of Eurasian water frogs (Pelophylax) in the south of Ukraine // Biosystems Diversity. 2020. 28(2). P. 154–162.

 30. Vignoli L., Mocaer I., Luiselli L., Bologna M.A. Can a large metropolis sustain complex herpetofauna communities? An analysis of the suitability of green space fragments in Rome // Animal Conservation. 2009. 12, P. 456–466. 


Переглядів анотації: 695
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2021-10-30
Розділ
Articles