Порівняння розеткових та короткостеблових видів Gesneriaceae Dumort., інтродукованих у ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


  • I. L. Domnytska Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • Y. V. Lykholat Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • T. O. Naumova Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • E. S. Boroday Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Ключові слова: ботанічний сад, інтродукція, Gesneriaceae Dumort, Primulina, Streptocarpus, адаптація, антиоксиданти

Анотація

Збереження біорізноманіття на базі ботанічних садів натепер актуальна тема,  яка направлена на збільшення фіторізноманіття в умовах як відкритого, так і закритого ґрунту.  Дослідження колекцій ботанічних садів пов’язане з вивченням нових рослин, що можуть надалі використовуватися як нове джерело антиоксидантів та об’єкти хобі і релаксу для повсякчас напруженої нервової системи сучасної людини. Родина Gesneriaceae Dumort. є невичерпним джерелом таких об’єктів.  Мета дослідження – порівняння представників родини, близьких за морфологічними ознаками та екологічними потребами, що відрізняються за географічним походженням, аналіз їх адаптивних можливостей і виявлення найбільш стійких видів та сортів. Спостереження за представниками Gesneriaceae  (якісний стан та фази розвитку) здійснювали з 2019-го по 2022 р.  на базі колекції фондової оранжереї лабораторії тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду ДНУ (48°26'7" N, 35°2'34" E, Дніпро, Україна). Об'єктами  дослідження слугували 2 види і 22 сорти  Streptocarpus Lindl., 4 види і 2 сорти Primulina Hance. Життєві форми вказані за Каталогом рослин ботанічного саду ДНУ [12]. Систематичне положення  з’ясовували за класифікацією APG IV [13]. Таксономію та назви видів рослин наведено згідно з Catalogue of life checklist [12].

Посилання

1. Бойко Л.І. Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного ґрунту Криворіжжя та їх використання у фітодизайні // Автореферат дисертації. Кривий Ріг. 2009. СПД Щербенюк С.Г. 12 с.2. Дворецкий А.И., Ананьева Т.В., Лихолат Е.А. Биологические эффекты комбинированного воздействия низкодозового облучения и ионов тяжелых металлов // Радиационная биология. Радиоэкология. 2000. Т. 40, № 4. С. 401–415.3. Домницкая И.Л. Биологические особенности геснериевых Gesneriaceae Dum., интродуцированных в защищенный грунт ботанического сада ДНУ // Биол. вестник ХНУ.  2007. Том 12, № 2. С. 63–65.4. Домницька І.Л., Кабар А.М., Наумова Т.О., Міщенко В.І., Лихолат Ю.В. Інтродукція видів та сортів з роду Primulina  Hance в ботанічному саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Рослини та урбанізація: матеріали десятої Міжнарод. науково-практ. конф., Дніпро, 2021. – С. 123–125.5. Домницька І.Л., Лихолат Ю.В.  Перспективи використання представників родини Gesneriaceae Dumort. у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів // Science, Development and the Latest Development Trends: XXXV International Scientific and Practical Conference: Paris, France, September 06-09, 2022, P. 237–241.6. Домницька І.Л., Кабар А.М., Наумова Т.О., Міщенко В.І., Лихолат Ю.В. Інтродукція видів та сортів з роду Primulina  Hance в ботанічному саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Рослини та урбанізація: матеріали десятої Міжнарод. науково-практ. конф., Дніпро, 2021. – С. 123–125.7. Лихолат Ю.В., Домницька І.Л., Лихолат О.А., Ляшенко О.В. Біологічні особливості деяких таксонів, інтродукованих в умовах ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Вісник науки. № 7-2022. С. 39–46. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/301 (дата звернення: 06.11.2022 р.).8. Лихолат О.А. Вільно радикальні процеси за пневмопатії, спричиненої низькими концентраціями солей стронцію // Довкілля та здоров’я. 2001. № 4. С. 37–39.9. Мартинова Н.В., Лихолат Ю.В., Опанасенко В.Ф. Активність окисних ферментів у вегетативних органах ґрунтопокривних рослин за умов дії полютантів // Інтродукція рослин, 2009. № 4. С. 77–81.10. Опанасенко В.Ф., Зайцева І.О., Кабар А.М.  Колекція рослин ботанічного саду Дніпропетровського національного університету.  Д.: РВВ ДНУ, 2008.  С. 83–94.11. Опанасенко В.Ф., Кабар А.М., Домницька І.Л. Каталог рослин ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Д.: Ліра. 2015.  228 с.12. Chase M.W., Christenhusz M.J.M., Fay M.F., Byng J.W., Judd W.S., Soltis D.E., Mabberley D.J., Sennikov A.N., Soltis P.S. & Stevens P.F. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society. 2016, 181(1), 1–20.13. Gesneriaceae – phylogeny, biogeography and reproductive ecology http://www.ibc2005.ac.at/program/final_program_IBC2005.pdf14. Khromykh N., Lykholat Y., Anishchenko A., Didur O., Gaponov A., Kabar А., Lykholat T. Cuticular wax composition of mature leaves of species and hybrids of the genus Prunus differing in resistance to clasterosporium disease // Biosyst Divers. 2020. 28(4):370–375.  15. Khromykh N.O., Shupranova L.V., Lykholat Y.V. Physiological and biochemical reactions of Hordeum vulgare seedlings to the action of silver nanoparticles // Visnyk of Dnipropetrovsk University-Biology Ecology. 2015. 23 (2). 100–104.16. Kinoshita A., Tsukaya H. One-leaf plants in the Gesnersaceae: Natural mutants of the typical shoot system // Dev Growth Differ. 2019 Jan;61(1):25-33.17. Kovalenko I.M., Klymenko G.O., Melnik T.I., Yaroshchuk R.A., Zherdetska S.V., Su Y., & Lykholat O.A. Morphogenesis and vitality of seedlings of Ginkgo biloba in outdoor conditions // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. 11(1), 22‒28.18. Kovalenko I.M., Klymenko G.О., Yaroschuk R.А., Fedorchuk М.І., & Lykholat O.A. Optimization of Ginkgo biloba cultivation technology in open soil conditions // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020.  9(4), 535–539.19. Lykholat Y.V., Khromykh N.O., Lykholat T.Y. et al.  Introduction success of less common species from the genus Berberis L. // Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(4), 634–640.20. Lykholat Y.V., Khromykh N.O., Didur O.O, Davydov V.R., Sklyar T.V., Drehval O.A., Vergolyas M.R., Verholias O.O., Marenkov O.M., Nazarenko M.M., Lavrentieva K.V., Kurahina N.V., Lykholat O.A., Legostaeva T.V., Zaytseva I.O., Kabar A.M., & Lykholat T.Y. Features of the fruit epicuticular waxes of Prunus persica cultivars and hybrids concerning pathogens susceptibility // Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(1), 261–266.21. Nishii K., Hughes M., Briggs M., Haston E., Christie F., DeVilliers M., Hanecom T., Roos W., Bellstedt D. & Möller M. Streptocarpus redefined to include of all Afro-Malagasy Gesnersaceae: Molecular phylogenies prove congruent with geographical distribution and basic chromosome numbers and uncover remarkable morphological homoplasies // Taxon. 2015. 64(6), 1243–1274.22. Savosko V., Bielyk Y., Lykholat Y., Heilmeier H., Grygoryuk I., Khromykh N., Lykholat T. The total content of macronutrients and heavy metals in the soil on devastated lands at Kryvyi Rih Iron Mining & Metallurgical District (Ukraine) // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. Issue 30, № 1. P. 153–164.23. Savosko V., Komarova I., Lykholat Y., Yevtushenko E. and Lykholat T. Predictive model of heavy metals inputs to soil at Kryvyi Rih District and its use in the training for specialists in the field of Biology. Journal of Physics Conference Series. 2021. 1840: 012011.24. Savosko V., Lykholat Y., Domshyna K. & Lykholat T. Ecological and geological determination of trees and shrubs’ dispersal on the devastated lands  at  Kryvorizhya  (in  Ukrainian) // Journal  of  Geology,  Geography  and  Geoecology. 2018. 27(1), 116‒130.


Переглядів анотації: 477
Завантажень PDF: 362
Опубліковано
2022-12-15
Розділ
Articles