Фіторізноманітність Мар’ївської степової цілини (Дніпропетровська область)

  • L. P. Mytsyk Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • O. S. Tarasova Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • M. A. Duzhenko Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • O. P. Bessonova Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Ключові слова: степова цілина, флористичне багатство, родина, рід, вид.

Анотація

Запропоновано до заповідання степова цілина, розташована близько села Мар’ївки Синельниківського району Дніпропетровської області. Показано її таксономічна структура у порівнянні із всебічно вивченою цілиною, розташованою біля біосферного стаціонару Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Посилання

Алехин В. В. Растительность СССР / В. В. Алехин. – М. : Сов. наука, 1951. – 512 с.

Белова Н. А. Естественные леса и степные почвы / Н. А. Белова, А. П. Травлеев. – Д. : ДГУ, 1999. – 344 с.

Бельгард A. Л. Степное лесоведение / А. Л. Бельгард. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 336 с.

Вакаренко Л. П. Відновлення степів України: проблеми, інституційні можливості та потреби / Л. П. Вакаренко; відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – К. : Вид-во «Хімджест», 2003. – С. 177–187.

Генов А. П. Збереження степового біорізноманіття та відродження традицій природокористування / А. П. Генов // Збереження біорізноманіття: Традиції та сучасність. – К. : Вид-во «Хімджест», 2003. – С. 68–74.

Грицан Ю. І. Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на степове середовище / Ю. І. Грицан. – Д. : ДНУ, 2000. – 294 с.

Заповідник «Хомутівський степ». План управління / В. П. Гелюта, А. П. Генов, В. С. Ткаченко, Д. В. Мінтер. – К. : Академперіодика, 2002. – 38 с.

Лісовець О. І. Структурні особливості степового та лісового трав’янистого покриву в Присамар’ї / О. І. Лісовець, Л. П. Мицик // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19, № 3–4. – С. 25–30.

Маринич О. М. Фізична географія Української РСР / О. М. Маринич, А. І. Ланько, М. І. Щербань. – К. : Вища шк., 1982. – 207 с.

Мороз О. Б. К вопросу о фитомелиорации эродированых местообитаний Присамарья / О. Б. Мороз // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. – Д. : ДГУ, 1977. – С. 82– 85. 11. Панова Л. С. Степові рослини / Л. С. Панова, В. В. Протопопова. – К. : Рад. шк., 1983. – 190 с.

Степова різноманітність Луганщини в созологічному аспекті / Р. Я. Ісаєва, П. І. Кузнецова, А. І. Луценко та ін. // Укр. бот. журн. – 1999. – Т. 56, № 1. – С. 10–14.

Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей / В. В. Тарасов. – Д. : Видво ДНУ та ЛІРА, 2012. – 294 с.

Ткаченко В. С. Заказна охорона степової рослинності / B.C. Ткаченко, А. П. Генов // Збереження степів України. – К. : Академперіодика, 2002. – С. 39–58.

Опубліковано
2014-04-23
Розділ
Articles