Сторінки історії дослідження садів і парків України у хх столітті

  • L. M. Namlieva Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
Ключові слова: історія, наукові дослідження, парки, сади.

Анотація

Зроблено стислий огляд праць про сади і парки України у першій половині ХХ ст., проаналізовано літературні відомості про склад і вивчення деревної флори окремих парків,  наслідки акліматизації рослин і питання охорони і догляду за парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва.

Посилання

Липа О. Л. Озеленение населенных мест / О. Л. Липа. – К. : Изд-во Киев. ун-ту. – 1952. –182 с.

Липа О. Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О. Л. Липа. – К. : Вид-во Київ. ун-ту. – 1960. – 175 с.

Ловинська В. М. Історія садово-паркового мистецтва / В. М. Ловинська, В. П. Бессонова, І. А. Зайцева, С. А. Ситнік. – Дніпропетровськ: РВВ Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту, 2010. –

с.

Національні парки України / Я .Л. Садовенко. – К. : Т-во «Знання», 1987. – 182 с.

Нельговский Ю. Ю. Опыт проектирования восстановления исторических парков в Украинской ССР [обз.инф.] / Ю. Ю. Нельговский. – М. : ЦНТИ, 1983. – 44 с.

Сади і парки в Україні / І. Л. Гринчак, В. С. Сергєєв. – К. : Будівельник, 1985. – 167 с.

Сады, парки и заповедники Украинской ССР / И. Д. Родичкин, О. И. Родичкина, И. Л. Гринчак и др. – К. : Будівельник, 1985. – 167 с.

Опубліковано
2014-05-12
Розділ
Articles