Сучасний стан фіторізноманіття відновленого байрачного комплексу мегаполісу (м. Дніпропетровськ)

  • L. O. Karmizova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара НДІ біології
Ключові слова: біорізноманіття, балка Тунельна, рідкісні судинні рослини, мегаполіс

Анотація

Наведено біоекологічну та созологічну характеристику сучасного стану флори судинних рослин відновленого байрачного комплексу у місті Дніпропетровськ на прикладі балки Тунельна. Список видів складено на основі власних досліджень, літературних джерел та гербарних матеріалів.

Посилання

Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища (на примере Запорожского (Днепровского) водохранилища) / Б. А. Барановский – Д. : Изд-во Днепропетр. ун-та, 2000. – 172 с.

Бельгард А. Л. Основные закономерности растительного покрова юго-востока УССР / А. Л. Бельгард // Растительность и животный мир юго-востока УССР. Ч. I. – Д., 1947. – 42 с.

Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А. Л. Бельгард – К., 1950. – 258 с.

Бельгард А. Л. Введение в типологию искусственных лесов степной зоны / А. Л. Бельгард // Искусственные леса степной зоны Украины – Харьков, 1960. – С. 33 – 55.

Бондарчук В. Г. Геоморфология УРСР / В. Г. Бондарчук – К. : Рад. щкола, 1949. – 243 с.

Визначник рослин України. – К. : «Урожай», 1965. – 876 с.

Генсирук С. А. Леса Украины. / С. А. Генсирук – М. : Лесная пром., 1975. – 280 с.

Макрофиты – индикаторы изменений среды / Д. В. Дубына, С. Гейны, З. Гроудова и др. – К. : Наук. думка, 1993 – 433 с.

Определитель высших растений Украины. – К. : Наук. думка, 1987. – 545 с.

Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття : Моногр. / Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко, С. В. Кузнєцова, Н. Д. Красіліч, В. І. Карамушка; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття. - К. : Хімджест, 2003. – 175 c.

Тарасов В. В. Редкие и исчезающие растения Днепропетровщины, подлежащие охране / В. В. Тарасов // Исчезающие и редкие растения, животные и ландшафты

Днепропетровщины. – Д., 1983. – С. 3 – 28.

Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів / В. В. Тарасов – Д. : Вид-во ДНУ, 2005. – 276 с.

Физико-географическое районирование УССР – К. : КГУ,1968. – С. 386 – 408.

Флора европейской части СССР / под ред. А. А. Федорова. – Л. : Наука, 1974 – 1989. –Т. I. – VIII.

Флора УССР – К. : Вид-во Академії наук УРСР, – 1935 – 1965. – Т. I –XII.

Червона книга України. Рослинний світ. К. : Вид. «Глобалконсалтинг», 2009. – 900 с.

Червона книга Дніпропетровської області. Рослинний світ. Д. : ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – 500 с.39

Червоний список видів рослин і тварин Дніпропетровської області. (Затверджений рішенням обл. ради депутатів 27.12.11р., № 219-10/VI) – 27с.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Державний кадастр рослинного світу України / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Д. В. Дубина, В. М. Мінарченко // Жива Україна – 2003, № 5 – 6. – С. 3 – 9

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Д. В. Дубина, Л. П. Макаренко – К. : Хімджест,

Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedorochuk – K., 1999. – 346 c

Опубліковано
2014-03-14
Розділ
Articles