Антропогенная трансформация травянистых фитоценозов в условиях привододельно-балочного ландшафта Криворожского района Днепропетровской области

  • O. I. Lysovets Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • A. V. Egoshina Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

Анотація

Наведено результати аналізу фітоценотичної та екоморфічної структури трав’яного покриву двох балок Криворізького району Дніпропетровської області, вивчених за допомогою геоботанічних методів. Показано механізми трансформації балкових ландшафтів, розташованих у різних умовах антропогенного навантаження. Ключові слова: балкові фітоценози, антропогенна трансформація, екоморфічний аналіз

Посилання

1. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А. Л. Бельгард – К. : КГУ,1950. – 263 с.
2. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубина Д. В., Вакаренко Л. П. та ін. – К. : Хімджест, 2003. –248 с.
3. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н.Прокудин и др. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.
4. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровсъкої і Запорізькоі областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів : моногр. / В. В. Тарасов – Д. : ДНУ, 2005. – 276 с.
5. Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) / за ред. А. П. Травлєєва. –Д. : ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – 500с.
6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг,
2009. – 900 с.
Опубліковано
2014-04-25
##submission.howToCite##
LYSOVETS, O. I.; EGOSHINA, A. V.. Антропогенная трансформация травянистых фитоценозов в условиях привододельно-балочного ландшафта Криворожского района Днепропетровской области. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, [S.l.], v. 43, p. 34-40, кві. 2014. ISSN 2522-9133. Доступно за адресою: <https://steppeforestry.dp.ua/index.php/vsllr/article/view/50>. Дата доступу: 17 гру. 2018
Розділ
Articles

Ключові слова

beam phytocenosis, anthropogenic transformation, ecomorphical analysis.