Динаміка біологічної активності ґрунтів природних та штучних лісових біогеоценозів присамар’я

  • A. F. Kulik Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • O. A. Bondarenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: мікроорганізми, ґрунти, степ, лісові біогеоценози, сезонна динаміка, мікробні пейзажі.

Анотація

Досліджено динаміку біологічної активності ґрунтів природних та штучних біогеоценозів. Наведено результати, які характеризують вміст мікроорганізмів у досліджуваних ґрунтах, а також мікрофотографії мікробних пейзажів.

Посилання

Аристовская Т. В. Микробиология процессов почвообразования / Т. В. Аристовская.– Л.: Изд-во, 1980. – С. 25–98.

Бабьева И. П. Биология почв / И. П. Бабьева, Г. М. Зенова. – М.: МГУ, 1993.– 248 с.

Белова Н. А. Естественные леса и степные почвы / Белова Н. А., Травлеев А. П. – Д.: Изд- во Днепропетр. ун-та, 1999.– 344 с.

Иванько И. А. Фитоклиматическая и биоэкологическая характеристика степных насаждений различных типов световых структур / И. А. Иванько // Вісник Дніпропетр. ун-ту.– Сер. Біологія. Екологія. – Д. : ДНУ, 2001. – Вип. 9, – Т.2. – С. 221–227.

Кулик А. Ф. Динамика биологической активности почв лесных экосистем Присамарья /А. Ф. Кулик // Биомониторинг лесных екосистем лесной зоны. Д.: ДГУ, 1992.– С.103–108.

Сегі Й. Методы почвенной микробиологии / Й. Сегі. – М. : Колос, 1983.– 295 с.

Травлеев А. П. Вопросы генезиса и свойств почв лесных биогеоценозов Присамарья / А. П. Травлеев // Вопросы степ. лесовед.– Вып. 2, 1972. – С. 8-

Опубліковано
2014-03-04
Розділ
Articles