Лісорослинні властивості штучних ґрунтів рекультиваційного шару на захисній дамбі із шахтних порід (Західний Донбас)

  • T. M. Evtushenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • V. M. Zverkovsky Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: штучні ґрунти, лісорослинні властивості, рекультивація

Анотація

Описано морфологічну будову штучних ґрунтів рекультиваційного шару захисної дамби із шахтних порід Західного Донбасу. Проаналізовано склад і вміст водорозчинних сполук штучних ґрунтів і шахтної породи. Виявлено тип і ступінь засолення, розраховано гіпотетичні токсичні солі. Дана оцінка лісопридатності штучних ґрунтіврекультиваційного шару.

Посилання

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1970. – 487 с.

Базилевич Н. И. Методические указания по учету засоления (проект) / Н. И. Базилевич, Е. И. Панкова. – М. : Почвенный институт им. В.В. Докучаева, ВАСХНИЛ, 1968. – 49 с.

Зайдельман Ф. Р. Мелиорация почв / Ф. Р. Зайдельман. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1987. – 304 с.

Зверковський В. М. До оцінки гідрологічного режиму ґрунтів на різних варіантах рекультивації / В. М. Зверковський, О. В. Котович // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д., 2012. – Вип. 41. – С. 12–19.

Зверковський В. М. Хімічні властивості штучних грунтів на ділянках лісової рекультивації Західного Донбасу / В. М. Зверковський, К. А. Шаповал // Екологічні питання співісну-

вання: людина – рослина. – Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Д., 2009. – С. 230–235.

Зверковский В. М. Фитотоксические соединения шахтных пород в процессах лесной рекультивации нарушенных земель / В. М. Зверковский // Вестник ДГУ. – Сер. Биология, Экология. – Д., 1997. – Вып. 3. – С. 144–150.

Вопросы оптимизации техногенних ландшафтов Западного Донбасса путем создания мелиоративных и рекреационных лесных насаждений / А. П. Травлеев, М. А. Альбицкая, А. Г. Лындя, В.Н. Зверковский // Биогеоценологические основы лесной рекультивации нарушенных земель Западного Донбасса. – Д. : ДГУ. – 1980. – С. 21–38.

Розділ
Articles