ЕКОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ КРИВОРІЖЖЯ


  • V. M. Savosko
  • M. O. Kvitko
Ключові слова: лісові культурфітоценози, життєвий стан, Криворіжжя

Анотація

Досліджено лісові культурфітоценози Криворіжжя, які репрезентують усі основні різновиди штучних деревних насаджень регіону. Сучасний стан лісових культурфітоценозів характеризується несформованою вертикальною структурою (в більшості випадків відсутні яруси підліску та чагарників); ущільненими посадками першого та другого ярусів; невисокими значеннями запасів стовбурної деревини; ослабленим та сильно ослабленим життєвим станом деревостану.

Посилання

1. Алексеев В. А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57. 2. Анучин Н. П. Лесная таксация. Москва. 1977. 522 с. 3. Артюх В. М. Оптимізація техногенних ландшафтів залізорудних розробок Кривбасу. Вінниця. 2001. 189 c. 4. Белова Н. А., Травлеев А. П. Естественные леса и степные почвы. Днепропетровск. 1999. 345 с. 5. Бельгард А. Л. Искусственный лес в степи в биогеоценотическом освещении // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель: сборник научных трудов. Днепропетровск. 1986. С. 21–26. 6. Бельгард А. Л. Степное лесоведение. Москва. 1971. 336 с. 7. Грицан Ю. І. Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на степове середовище. Дніпропетровськ. 2000. 300 с. 8. Добровольский И. А. Эколого-биогеоценологические основы оптимизации техногенных ландшафтов степной зоны Украины путем озеленения и облесения: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора биол. наук: спец. 03.00.16 «Экология». Днепропетровск. 1979. 62 с. 9. Кучерявий В. П. Фітомеліорація. Львів. 2003. 540 с. 10. Лысый А. Е., Рыженко С. А., Козятин И. П. Экологические и социальные проблемы и пути оздоровления крупного промышленного региона (на примере Криворожского железорудного бассейна). Кривой Рог. 2007. 428 с. 11. Погребняк П. С. Общее лесоводство. Москва. 1968. 440 с. 12. Савельева Л. С. Устойчивость деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях. Москва. 1975. 168 с. 13. Савосько В. М. Видовий склад та екоморфний спектр деревно-чагарникових насаджень парку «Веселі Терни» (м. Кривий Ріг) // Інтродукція рослин. 2013. № 2. С. 78–82. 14. Савосько В. М., Квітко М. О. Сучасний стан основних насаджень Довгинцівського дендропарку (м. Кривий Ріг) // Промислова ботаніка. 2014. Вип. 14. С. 106–114. 15. Сірик А. А. Природна стиглість лісових насаджень в степу України // Наукові праці Миколаївського держ. гуманітар. ун-ту імені Петра Могили. Серія Екологія. 2000.
Вип. 1. Т. 6. С. 20–22. 16. Сметана М. Г. Екологічний потенціал лісових екосистем південного Криворіжжя // Вісник Криворізького техн. ун-ту. 2006. Вип. 12. С. 277–281. 17. Таран М. А. Фітотрофні міксоміцети техногенно змінених екосистем. Кривий Ріг. 2009. 441 с. 18. Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва. Чернівці. 2005. 160 с. 19. Федоровский В. Д., Мазур А. Е. Древесные растения Криворожского ботанического сада: итоги интродукции (за 25 лет). Днепропетровск. 2007. 256 с. 20. Шанда В. И. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології. Кривий Ріг. 2013. 247 с.

Переглядів анотації: 610
Завантажень PDF: 579
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles