БІОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ БІОТОПУ ЗАЛІЗНИЦЬ м. ДНІПРО


  • L. О. Karmyzova
Ключові слова: біорізноманіття, залізниці, біотоп, екоморфи, адвентивна фракція судинних рослин.

Анотація

Наведено біоекологічний аналіз флори та аналіз адвентивної фракції біотопу залізниць м. Дніпро. Список флори складено на основі власних польових досліджень. Флора залізниць м. Дніпро представлена 167 видами судинних рослин, які належать до 42 родин та 138 родів. Адвентивна фракція флори представлена 47 видами судинних рослин.

Посилання

1. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища (на примере Запорожского (Днепровского) водохранилища). Днепропетровск. 2000.
172 с. 2. Барановський Б. О., Іванько І. А., Кармизова Л. О. Адвентивна флора м. Дніпропетровська // Тези доп. ІІ Всеукраїнської наук. конф. «Синантропізація рослинного покриву України» (27–28 вересня 2012 р.). Київ – Переяслав-Хмельницький. 2012.
С. 15–18. 3. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950. 258 с.
4. Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры. Киев. 1991. 168 с.
5. Визначник рослин України. Київ. 1965. 876 с. 6. Екофлора України / відп. ред. Я.П. Дідух. Київ. 2000–2010. Т. I–VI.
7. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 № 591-XIV.
8. Матвеев Н. М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной полосы). Самара. 2006. 310 с.
9. Определитель высших растений Украины. Киев. 1987. 545 с.
10. Про затвердження порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу: Постанова ВР України від 22 лютого 2006 р. № 195.
11. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути её развития. Киев. 1991. 204 с.
12. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів. Дніпропетровськ. 2005. 276 с.
13. Физико-географическое районирование УССР. Киев. 1968. С. 386–408.
14. Флора европейской части СССР / под ред. А. А. Федорова. Ленинград. 1974–1989. Т. I-VIII.
15. Флора УССР. Киев. 1935–1965. Т. I–XII.
16. Червона книга України. Рослинний світ. Київ. 2009. 900 с.
17. Червоний список видів рослин і тварин Дніпропетровської області, затверджений рішенням обл. ради депутатів 27.12.11 № 219-10/VI. 27 с.
18. Kornaś J. A geographical-historical classification of synantropic plants // Mater. Zakl. Fitisoc. Stos. UW. 1968. № 25. S. 33–41
19. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist. Kиїв. 1999. 346 c.

Переглядів анотації: 508
Завантажень PDF: 413
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles