Сезонна динаміка флористичної та екоморфічної структури трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпро)


  • O. I. Lisovets
  • A. V. Vіslotska
Ключові слова: балкові фітоценози, флористична структура, екоморфічний аналіз, антропогенна трансформація.

Анотація

Наведено результати аналізу біолого-екологічних та структурних особливостейтравостою степового, лучного та лісового фітоценозів урочища балка Тунельна (м. Дніпро), вивчених за допомогою геоботанічних методів. Показано особливості сезон-ної динаміки екоморфічного складу та флористичної структури досліджених угру-повань, визначено їхню ступінь антропогенної трансформації в умовах промислово-го мегаполісу.

Посилання

1. Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР. Киев. 1950. 263 с.
2. Кармизова Л. О. Сучасний стан фіторізноманінття відновленого байрачного
комплексу мегаполісу (м. Дніпропетровськ) // Питання степового лісознавства та лісової
рекультивації земель. Вип. 43. 2014. С. 34–39.
3. Определитель высших растений Украины. Киев. 1987. 548 с.
4. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття: моно-
графія / Н. Р. Малишева та ін. Київ. 2003. 175 c.
5. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровсъкої і Запорізькоі областей. Судинні росли-
ни. Біолого-екологічна характеристика видів: монографія. Дніпропетровськ. 2005. 276 с.
6. Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) / за ред. А. П. Трав-
лєєва. Дніпропетровськ. 2010. 500 с.
7. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубина Д. В., Макаренко Л. П. Збереження і неви-
снажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. Київ. 2003.
248 с.

Переглядів анотації: 463
Завантажень PDF: 449
Опубліковано
2019-01-21
Розділ
Articles