Поточний номер

Том 48 (2019)
Опубліковано: 2020-02-05
Переглянути всі випуски

Періодичність: 1 раз на рік.

Головний редактор: Травлєєв Анатолій Павлович

Заступник головного редактора: Зверковський, В. М., Jose Manuel Recio Espejo, Joseph George Ray.

Відповідальний секретар: Якуба Марина Станіславівна

Редакційна колегія

Основні напрямки статей у журналі: Екологія, типологія, степове лісознавство, рекультивація земель.

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ № 16616-5088 ПР від 30.04.2010 р.

ISSN 2073-8331 (print version)

Видавець: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара