ISSN  2073-8331

Періодичність:  Один раз на рік (листопад-грудень поточного року)

Видається з 1968 р.

Головний редактор: доктор біологічних наук, професор, професор Школи біологічних наук Університету Махатми Ганді (Індія) Рей Джозеф Георг.

Проблематика: У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель. Значна увага приділяється наведенню результатів дослідження окремих компонентів лісових біогеоценозів з врахуванням їх взаємозв’язків, які сформувалися та розвиваються в умовах степової зони України. Особливе місце займають роботи, присвячені біогеоценологічним аспектам рекультивації порушених земель з використанням середовищеперетворюючої ролі лісової рослинності в умовах степу. Певна частина публікацій присвячена обговоренню дискусійних питань сучасного природознавства та його історії.

Авторами журналу є відомі вчені та фахівці України, Іспанії, Індії, Германії, Франції, Польщі та інших країн. Журнал розрахований на професійних науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів, студентів, фахівців зі степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель.

Мови видання:  українська, англійська.

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» є друкованим науковим фаховим виданням, що виходить один раз на рік. Засновник – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23402-13242ПP від 22 березня 2018 року.

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з біологічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. (Наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» включено  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань Українив яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» представлено у міжнародних та вітчизняних наукових базах даних, пошукових системах:

  • база даних Ulrich’s Periodicals Directory;
  • наукова інформаційна пошукова система Google Scholar;
  • каталог відкритого доступу OpenDoar (Велика Британія);
  • інформаційний ресурс Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського “Наукова періодика України”;

Поточний номер

Том 52 (2023)
Опубліковано: 2024-01-17
Переглянути всі випуски