ISSN  2073-8331

Періодичність:  Один раз на рік (листопад-грудень поточного року)

Видається з 1968 р.

Головний редактор: доктор біологічних наук, професор, професор Школи біологічних наук Університету Махатми Ганді (Індія) Рей Джозеф Георг.

Проблематика: У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель. Значна увага приділяється наведенню результатів дослідження окремих компонентів лісових біогеоценозів з врахуванням їх взаємозв’язків, які сформувалися та розвиваються в умовах степової зони України. Особливе місце займають роботи, присвячені біогеоценологічним аспектам рекультивації порушених земель з використанням середовищеперетворюючої ролі лісової рослинності в умовах степу. Певна частина публікацій присвячена обговоренню дискусійних питань сучасного природознавства та його історії.

Авторами журналу є відомі вчені та фахівці України, Іспанії, Індії, Германії, Франції, Польщі та інших країн. Журнал розрахований на професійних науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів, студентів, фахівців зі степового лісознавства та лісової рекультивації порушених земель.

Мови видання:  українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» є друкованим науковим фаховим виданням, що виходить один раз на рік. Засновник – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23402-13242ПP від 22 березня 2018 року.

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з біологічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. (Наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Збірник наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» представлено у міжнародних та вітчизняних наукових базах даних, пошукових системах:

  • база даних Ulrich’s Periodicals Directory;
  • наукова інформаційна пошукова система Google Scholar;
  • каталог відкритого доступу OpenDoar (Велика Британія);
  • інформаційний ресурс Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського “Наукова періодика України”;

Поточний номер

Том 48 (2019)
Опубліковано: 2020-02-05
Переглянути всі випуски